ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ

Υπηρεσίες / Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Το άγχος αποτελεί ένα συναίσθημα που απασχολεί καθημερινά το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, με αποτέλεσμα να καθιστά την αποτελεσματική διαχείρισή του απόλυτα απαραίτητη. Φαίνεται να λειτουργεί ως ένα προειδοποιητικό σήμα για κάποιον επερχόμενο κίνδυνο αντικειμενικό ή υποκειμενικό, και συνδέεται με ένα αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σύνθετο φαινόμενο που απαρτίζεται από οργανικές, γνωσιακές και συμπεριφορικές διαστάσεις οι οποίες αλληλεπιδρούν και αλληλοσυσχετίζονται.

Οι ομαδικές παρεμβάσεις υπό τη μορφή ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης ως προς τη διαχείριση του άγχους φαίνεται από την επιστημονική έρευνα να έχουν ολοένα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ειδικά όταν πρόκειται για το γενικό άγχος που εμποδίζει κάποιον στην καθημερινή του λειτουργικότητα και όχι για κάποια συγκεκριμένη αγχώδη διαταραχή.

Το ομαδικό πρόγραμμα Διαχείρισης Άγχους απευθύνεται σε ανθρώπους που βιώνουν άγχος στην καθημερινότητά τους και χρειάζεται να μάθουν περισσότερους τρόπους διαχείρισής του, ώστε να μην παρεμβαίνει σημαντικά στην ποιότητα της ζωής τους. Η σύσταση κάθε ομάδας αποτελείται από οκτώ (8) μέλη – συμμετέχοντες το πολύ, και η διεξαγωγή της είναι δίωρη ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται μέσα σε δώδεκα (12) εβδομάδες στο σύνολο.