ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υπηρεσίες / Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Η Ατομική Θεραπεία αφορά την δυαδική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο θεραπευόμενο και τον θεραπευτή, και βασίζεται στην εγκαθίδρυση της θεραπευτικής σχέσης, την ενστάλλαξη της εμπιστοσύνης, της ενσυναίσθησης από τη μεριά του θεραπευτή, της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας. Πρόκειται για μια θεραπευτική παρέμβαση που επικεντρώνεται στο παρόν, συνδέοντάς το με το παρελθόν και αποσκοπώντας στην αλλαγή που θα βοηθήσει τη γενίκευση των συμπεριφορών του ατόμου και σε μελλοντικές συμπεριφορές.

Η Γνωσιακή Συμπερριφορική θεραπεία αποσκοπεί να βοηθήσει το θεραπευόμενο να παρατηρήσει τον τρόπο που σκέφτεται γύρω από τον εαυτό του, τον κόσμο και τους άλλους ανθρώπους, αλλά και τον τρόπο που η συμπεριφορά καθενός επηρεάζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, ώστε να έχει κατά το δυνατόν πιο πλήρη επίγνωση του εαυτού του. Κατά συνέπεια, επιδιώκεται η αλλαγή τόσο του τρόπου που σκέφτεται κάποιος όταν αυτός είναι δυσλειτουργικός, όσο και του τρόπου που συμπεριφέρεται όταν αυτός είναι μη αποτελεσματικός. Συγκεκριμένα, η βασική υπόθεση της Γνωσιακής Παρέμβασης έγκειται στο ότι τα γεγονότα δεν ευθύνονται αυτά καθαυτά για τα αρνητικά συναισθήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα του ατόμου (για παράδειγμα άγχος, φόβος, ...), αλλά η αιτία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αυτά ερμηνεύονται από το άτομο. Παράλληλα, η Συμπεριφορική Θεραπεία βασίζεται στην αρχή ότι οι συμπεριφορές που χρήζουν ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης είναι οι μη λειτουργικές μαθημένες αντιδράσεις του ατόμου σε διάφορες καταστάσεις (όπως αυτές έχουν προκύψει από τη μη λειτουργική σύνδεση ερεθισμάτων και αντιδράσεων). Η θεραπεία, λοιπόν, επιτυγχάνεται μέσω της αναθεώρησης της συμπεριφοράς και της μάθησης μιας νέας πιο λειτουγικής για το άτομο συμπεριφοράς.

Τέλος, ο ευρύτερος στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής του ατόμου σύμφωνα με τις προσωπικές του επιδιώξεις και ανάγκες, προκειμένου να καταφέρει να νιώσει καλύτερα και να έχει την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας σε ό,τι επιδιώκει να διαχειριστεί.