ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ψυχική Υγεία / Συναισθηματικές Διαταραχές

 

Οι Συναισθηματικές Διαταραχές ως προς την Κλινική τους Εικόνα περιλαμβάνουν:

  1. Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή
  2. Δυσθυμική Διαταραχή
  3. Κυκλοθυμική Διαταραχή
  4. Καταθλιπτική Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς
  5. Διπολική Διαταραχή
  6. Διαταραχή της Διάθεσης Οφειλόμενη σε Γενική Ιατρική Κατάσταση
  7. Διαταραχή της Διάθεσης Προκαλούμενη από Ουσίες
  8. Διαταραχή της Διάθεσης, μη προσδιοριζόμενη αλλιώς