ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ψυχική Υγεία

Οι συναισθηματικές διαταραχές αναφέρονται όπως λέει και ο ορισμός τους σε διαταραχή της συναισθηματικής διάθεσης του ατόμου. Πρόκειται για το συναισθηματικό μυαλό, που βιώνεται έντονα εσωτερικά από το άτομο, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκφράζεται και εξωλεκτικά τόσο έντονα που επηρεάζει αρκετά και τους γύρω του, ή ακόμα και την αντίληψη που έχει για τους γύρω του.

Ως διακρίσεις της διάθεσης περιλαμβάνονται η καταθλιπτική και η ευφορική διάθεση, καθώς και η λειτουργική και η παθολογική έκφρασή τους. Ως λειτουργική έκφραση του συναισθήματος ορίζεται ο τρόπος που βιώνει τις εναλλαγές συναισθήματος ένας μέσος άνθρωπος που δεν πάσχει από κάποια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή. Αντίθετα, ως παθολογική έκφραση του συναισθήματος ορίζεται το βίωμά του σε οποιαδήποτε απόκλιση από το φυσιολογικό, είτε σε ύφεση είτε σε έξαρση, που προκαλεί έντονη επίπτωση στην ποιότητα της καθημερινής ζωής του ατόμου. Οι επιπτώσεις της παθολογικής έκφρασης του συναισθήματος που οδηγούν στην ψυχοπαθολογία των συναισθηματικών διαταραχών, μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεις της ενεργητικότητας, έκπτωση της κοινωνικής ή επαγγελματικής λειτουργικότητας, αυτοκτονικότητα, απώλεια της σεξουαλικής διάθεσης, απώλεια της αίσθησης της πραγματικότητας κ.α.