ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ψυχική Υγεία / Σχιζοφρένεια & Άλλες Ψυχωσικές Διαταραχές

Οι Ψυχωσικές Διαταραχές ως προς την Κλινική τους Εικόνα περιλαμβάνουν:

  1. Σχιζοφρένεια
  2. Βραχείας Διάρκειας Ψυχωσικό Επεισόδιο
  3. Οξύ Ψυχωσικό Επεισόδιο
  4. Ψυχωσική Διαταραχή οφειλόμενη σε ιατρική κατάσταση
  5. Ψυχωσική Διαταραχή οφειλόμενη σε ουσίες
  6. Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή
  7. Παραληρηματική Διαταραχή
  8. Κατατονία σχετιζόμενη με άλλη ψυχική διαταραχή
  9. Κατατονική Διαταραχή οφειλόμενη σε άλλη ιατρική κατάσταση
  10. Επιλόχεια Ψύχωση