ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ψυχική Υγεία

Οι Ψυχωσικές Διαταραχές είναι χρόνιες και περιλαμβάνουν εξ’ ορισμού τα ψυχωσικά συμπτώματα που μπορεί να βιώνει το άτομο, δηλαδή ακουστικές ή οπτικές ψευδαισθήσεις και παραληρηματικές ιδέες, στα πλαίσια αδυναμίας του ατόμου να διαχωρίσει το τι ειναι πραγματικό και τι όχι, τι μπορεί να προέρχεται από το μυαλό του και τι από τον εξωτερικό κόσμο. Με την ψύχωση συχνά συνδέονται και παράξενοι τρόποι συμπεριφοράς, ομιλίας και εμφάνισης. Τα άτομα που πάσχουν από κάποια από αυτό το φάσμα διαταραχών, δεν έχουν πάντα εναισθησία της κατάστασής τους, δηλαδή δεν δύνανται πάντα να αναγνωρίσουν ότι πάσχουν από κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας. Πρόκειται για αρκετά σοβαρές διαταραχές ως προς τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας τους αλλά και την επίπτωση που έχουν στην ποιότητα ζωής του ατόμου, και χρήζουν σταθερής ψυχιατρικής παρακολούθησης καθώς και ψυχοθεραπευτικής.