ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψυχική Υγεία / Διαταραχές Προσωπικότητας

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε ποικίλα άρθρα που αφορούν την κλινική πορεία, τη συνοσηρότητα, τα είδη θεραπείας, το ενδεχόμενο αυτοκτονικότητας, στοιχεία βαρύτητας της εκάστοτε διαταραχής προσωπικότητας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πέραν της κλινικής εικόνας.