ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψυχική Υγεία

Οι διαταραχές προσωπικότητας αφορούν τη δομή της προσωπικότητας ενός ατόμου, και σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας DSM-V (2014) έχουν τα ακόλουθα τέσσερα κοινά χαρακτηριστικά κατά την ταξινόμησή τους:

  • Δυσλειτουργικό-προβληματικό πρότυπο σκέψης
  • Δυσλειτουργικές συναισθηματικές αντιδράσεις
  • Προβληματική διαχείριση των παρορμήσεων (υπερ ή υποαντιδραστικότητα στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος)
  • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

Πριν να τεθεί η διάγνωση της διαταραχής προσωπικότητας, το άτομο πρέπει να επιδεικνύει σημαντικές και επιμένουσες δυσκολίες σε τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα προηγούμενα χαρακτηριστικά. Οι διαταραχές προσωπικότητας με βάση αυτά τα κριτήρια διακρίνονται σε 10 διαφορετικά είδη όπως περιγράφονται στο DSM-V. Για να τεθεί η διάγνωση, πρέπει το άτομο να πληρεί τα κριτήρια για την κάθε διαταραχή, καθώς και να υπάρχει σημαντική επίπτωση αυτών στην ποιότητα της ζωής του και έντονη υποκειμενική δυσφορία.