ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψυχική Υγεία / Διαταραχές Διατροφής

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε ποικίλα άρθρα που αφορούν την κλινική πορεία, τη συνοσηρότητα, τα είδη θεραπείας, το ενδεχόμενο αυτοκτονικότητας, στοιχεία βαρύτητας της εκάστοτε διαταραχής διατροφής, στοιχεία υποτροπών, νοσηλευτικές πράξεις, είδη φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πέραν της κλινικής εικόνας.