ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ψυχική Υγεία

Οι διαταραχές διατροφής φαίνεται να αναπτύσσονται σε ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων, εκφραζόμενες μέσω μιας επίμονης ενασχόλησης με το φαγητό, τη δίαιτα και την εικόνα του σώματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν ως ένας τρόπος αντοχής και διαχείρισης άλλων ψυχικών δυσκολιών του ατόμου. Ως διαταραχές έχουν εξαιρετικές ιατρικές επιπλοκές οι οποίες οφείλουν να λαμβάνονται πάντα υπόψιν τόσο από τον ίδιο το θεραπευόμενο όσο και από τον θεράποντα ψυχίατρο ή ψυχολόγο.

Οι διαταραχές διατροφής χρήζουν μακρόχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση, τόσο λόγω των διαταραγμένων διατροφικών συνηθειών του ατόμου, όσο και λόγω της επιβεβαρημένης συνολικά ψυχικής υγείας του ατόμου. Η κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη αναζήτηση θεραπείας από εξειδικευμένους ειδικούς της ψυχικής υγείας μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική ως προς την ίαση των διαταραχών αυτών.