ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψυχική Υγεία / Αγχώδεις Διαταραχές

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε ποικίλα άρθρα που αφορούν την κλινική πορεία, τη συνοσηρότητα, τα είδη θεραπείας, το ενδεχόμενο αυτοκτονικότητας, στοιχεία βαρύτητας της εκάστοτε αγχώδους διαταραχής, στοιχεία υποτροπών, είδη φαρμακευτικής αγωγής καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πέραν της κλινικής εικόνας.