ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ψυχική Υγεία

Το άγχος είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά και το χρειαζόμαστε καθώς μας βοηθάει να εξελισσόμαστε, να κινητοποιούμαστε, να το επικοινωνούμε στους γύρω μας, καθώς και να αντιμετωπίζουμε διάφορες προβληματικές καταστάσεις στη ζωή μας.

Διαχωρίζεται σε δύο τουλάχιστον μορφές: α) το λειτουργικό άγχος, που εκφράζεται όπως περιγράφεται πιο πάνω, και β) στο παθολογικό άγχος όταν αυτό βιώνεται από το άτομο σε επίπεδα που νιώθει να μην μπορεί να διαχειριστεί, το αναστατώνει και έχει επίπτωση μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας στην καθημερινή ποιότητα της ζωής του.

Στη βάση του παθολογικού άγχους εκδηλώνονται οι αγχώδεις διαταραχές, που συγκαταλέγονται στις ψυχικές παθήσεις. Τα άτομα που πάσχουν από κάποια αγχώδη διαταραχή φαίνεται να έχουν “σύντροφο” στην καθημερινότητά τους το έντονο άγχος, την έντονη ανησυχία και αγωνία, τον φόβο, σε μια κλίμακα ανώτερη των συνηθισμένων επιπέδων, με κίνδυνο να αποβούν καταστροφικά για εκείνους εάν δεν λάβουν βοήθεια από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας.