ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η Υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1946) ορίζεται ως «μια πλήρης κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας». Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τόσο βιολογικούς όσο και βιοψυχοκοινωνικούς που στο σύνολό τους συνθέτουν την καθημερινή ζωή του ατόμου και επηρεάζουν αντίστοιχα το σύνολο της ποιότητας ζωής του.

Η Ψυχική Υγεία ορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1948 ως «μια κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας στην οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις δικές του ικανότητες, μπορεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά άγχη της ζωής, να ζει και να εργάζεται παραγωγικά και με άνεση και είναι σε θέση να συνεισφέρει στη κοινότητα του».

Η ψυχική υγεία περιλαμβάνει το βαθμό αυτοεπίγνωσης κάθε ατόμου, τον τρόπο που διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τη ρύθμιση αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων του, την παρατήρηση αντίληψη και αποδοχή της πραγματικότητας γύρω του, καθώς και την ικανότητα να ανταπεξέρχεται σε διάφορους κοινωνικούς ρόλους και να θέτει διάφορους ατομικούς ή συλλογικούς στόχους.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα