ΣΧΕΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: ΦΙΛΟΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ποιότητα Ζωής

Πόσο εύκολο είναι να “χτίσει” κανείς σχέσεις ζωής? Πόσο εύκολο είναι να παρατηρήσει τα όριά του, να τα εκφράσει και να τα διεκδικήσει? Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει μια σταθερότητα στο πέρας του χρόνου, να επιδείξει εμπιστοσύνη σε κάποιον, να μοιραστεί και να δεχτεί να “ακούσει”? Ποιοι είναι οι ρόλοι του καθενός στη σύγχρονη κοινωνία? Όλα αυτά τα ερωτήματα αλλά και πολλά άλλα θα μπορούσαν να αποτελούν ακόμα και ολόκληρο κεφάλαιο βιβλίου, ή και βιβλίο: Βιβλίο Ζωής! Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε διάφορα σχετικά άρθρα που μπορεί να αφορύν τον καθένα μας ξεχωριστά. Πρόκειται για μια κατηγορία στην οποία μπορεί ο κάθε αναγνώστης να συμμετέχει αποστέλλοντας μου τίτλους άρθρων για θέματα που θα τον ενδιέφερε να αναγνώσει σε αυτή την ιστοσελίδα, και που μπορεί να αποτελούν “Το Κλειδί της Δικής Του Ζωής” !