ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ποιότητα Ζωής

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη περιλαμβάνει έννοιες όπως η αυτοεπίγνωση, η ατομική στοχοθέτηση κάθε ατόμου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ενίσχυση των κινήτρων του, ο εντοπισμός του συναισθήματος και ο τρόπος διαχείρισής του σε κάθε περίσταση, οι κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η επίλυση προβλημάτων. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε διάφορα σχετικά άρθρα με όλες τις παραπάνω έννοιες, οι οποίες φαίνεται ότι επηρεάζουν καθοριστικά και την συνολικότερη ποιότητα ζωής του καθενός μας.