ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ποιότητα Ζωής

Η Διατροφή έχει μερικώς παρερμηνευθεί ως προς τη σχέση της με την Ψυχική Υγεία, καθώς έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις παρεκκλίνουσες - παθολογικές συμπεριφορές, δηλαδή τις διαταραχές διατροφής. Ωστόσο, φαίνεται ότι το φαγητό έχει πολλά διαφορετικά “νοήματα” στην καθημερινότητά μας και αποτελεί βασικό παράγοντα τόσο βιολογικής ευαλωτότητας στα δυσάρεστα συναισθήματα όσο και της συνολικότερης εύρυθμης λειτουργίας της σωματικής μας υγείας. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε ποικίλα άρθρα που αφορούν τη συνολικότερη χρησιμότητα και σημαντικότητα του τρόπου διατροφής.