ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ενδεικτική Βιβλιογραφία στα Αγγλικά
Aitken, R. (1982). Taking the Path of Zen. San Francisco: North Point Press.

Barlow, D. H. (Ed.) (2007). Clinical handbook of psychological disorders (5th ed.). New York: Guilford Press.

Beck, AT., Beck, JS. (2011). Cognitive Therapy: Basics and Beyond, 2nd ed. Guilford Press.
Beck, AT., Rush, AJ., Shaw, BF., Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. Guilford Press.
Borkovec, T.D., & Sharpless, B. (2004). Generalized Anxiety Disorder: Bringing Cognitive Behavioral Therapy into the Valued Present. In S. Hayes, V. Follette, & M. Linehan (Eds.), New directions in behavior therapy. New York: Guilford Press.

Butler, G. (1999). Overcoming Social Anxiety and Shyness: A Self-Help Guide Using Cognitive Behavioural Techniques. Robinson Publishing Ltd.
Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2008). Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders: Mastering clinical challenges. New York: Guilford Press.

Clark, D. A., Beck, A. T., & Alford, B. A. (1999). Scientific foundations of cognitive theory and therapy of depression. New York: Wiley.

Clark, D. A. (2006). Cognitive behavioural therapy for OCD. New York: Guilford Press.

Cooper, PJ. (1995). Overcoming Bulimia Nervosa & Binge-Eating: A Guide to Recovery. Robinson.
Dimeff, L. & Koerner, K. (2007). Dialectical Behavior Therapy in Clinical Practice: Applications across Disorders and Settings. New York: Guilford Press.

Gilbert, P, & Leahy, R. L. (Eds.). (2007). The therapeutic relationship in the cognitive behavioural psychotherapies. London: Routledge.

Hagen, R., Turkington, D. (2010). CBT for Psychosis: A Symptom-based Approach. Routledge Publishing.

Farmer, R.F. & Chapman, A.L. (2007). Behavioral interventions in cognitive therapy: Practical guidance for putting theory into action. American Psychological Association.

Feil, N & de Klerk-Rubin, V. (2003). V/F Validation: The Feil Method, How to Help Disoriented Old-Old. Jasper, OR: Edward Feil Productions.

Foa, E. B., Hembree, E., & Rothbaum, B. O. (2007). Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences therapist guide (Treatments That Work). New York: Oxford Press.

Freeman, C. (2009). Overcoming Anorexia Nervosa: A Self-Help Guide Using Cognitive Behavioral Techniques. Constable and Robinson.

Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press.

Linehan, M.M. (2015). DBT® Skills Training Manual (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Linehan, M.M. (2015). DBT® Skills Training Handouts and Worksheets (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Linehan, M. M. - Validation and psychotherapy. In A. Bohart & L. Greenberg (Eds.), (1997). Empathy reconsidered: New directions in psychotherapy (pp. 353-392). Washington, DC: American Psychological Association.

Linehan, M.M., & Schmidt, H. - The dialectics of effective treatment of borderline personality disorder. In W. O. O'Donohue & L. Krasner (Eds.), (1995). Theories in Behavior Therapy (pp. 553-584). Washington D.C.: American Psychological Association.

Martell, C. R., Dimidjian, S., & Herman-Dunn, R. (2010). Behavioral Activation for Depression: A Clinician's Guide. New York: Guilford Publishers.

Miller, A.L., Rathus, J. H. & Linehan, M. M. (2006). Dialectical Behavior Therapy with Suicidal Adolescents. New York: Guilford Publications.

Pryor, K. (1999). Don’t shoot the dog: The new art of teaching and training. New York: Bantam Doubleday Dell Pub.

Rathus, J. H. & Miller, A.L. (2015). DBT Skills Manual for Adolescents. New York: Guilford Press.

Ramnero, J. & Torneke (2008). The ABCs of human behavior. Oakland, CA: New Harbinger Publications. Behavior Therapy.

Rudd, D. et al. (2001). Treating Suicidal Behavior: An effective Time-Limited Approach. Guildford Press.
Salkovskis, P. M . (1996). The cognitive approach to anxiety: Threat beliefs, safety seeking behavior, and the special case of health anxiety and obsessions. In P.M. Salkovskis (ed). Frontiers of Cognitive Therapy. New York: Guildford Press.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία στα Ελληνικά

Γονιδάκης, Φ. & Χαρίλα, Ν. (2011). Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Προσέγγιση.

Dattilio, F.M., Padesky, C.A., Καλαντζή-Aζίζι, Α. (επιμ.) (1995). Συμβουλευτική ζευγαριών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Hoffman, N. (2009). Όταν το άγχος και ο ψυχαναγκασμός περιορίζουν τη ζωή. Ε. Χάιντς. (επιστ. επιμ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Ψυχολογία της Υγείας: Θεωρία και Κλινική Πράξη, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δάρδανος.

Marks, I. (1991). Νικήστε τις φοβίες, Ι. Κασβίκης (επιμ.), Αθήνα, Εκδόσεις Λήθη.

Μέλλον, Ρ. (2005). Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Αθήνα: Πεδίο.

Μιτσικίδου, Α. (2014). Εγώ και οι Άλλοι, Αθήνα: Εκδ. Ι.Σιδέρης.

Παπακώστας, Ι. (1996). Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και πράξη, Αθήνα, Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Skinner, B. F. (2013). Περί Συμπεριφορισμού. Ρ. Μέλλον (επιστ. επιμ.), Αθήνα: Πεδίο.

Χαρίτου-Φατούρου, Μ & Χαλιμούρδας, Θ. (2014). Νέες τάσεις στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Χαλιμούρδας, Θ. & Σωτηροπούλου, Β. (2012). Κατανοώντας την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, Αθήνα: Εκδόσεις ΒΗΤΑ.

Χαλιμούρδας, Θ. & Σωτηροπούλου, Β. (2012). Κατανοώντας τον Πανικό και την Αγοραφοβία, Αθήνα: Εκδόσεις ΒΗΤΑ.

Χαλιμούρδας, Θ. & Σωτηροπούλου, Β. (2013). Κατανοώντας τις Ειδικές Φοβίες. Ν. Βαϊδάκης (επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις ΒΗΤΑ.