Γιατί να κάνω Ψυχοθεραπεία? Ποιοι είναι οι Στόχοι της?

Συχνές Ερωτήσεις

  1. Η απόκτηση εναισθησίας: Η εκμάθηση, κατανόηση και συνειδητοποίηση της αιτίας και του τρόπου ανάπτυξης των συναισθηματικών προβλημάτων που βιώνει το άτομο.
  2. Η ανάπτυξη και ενίσχυση του αυτοσεβασμού και της αυτοπεποίηθησης.
  3. Ο εντοπισμός των συναισθημάτων, της λειτουργίας τους, η κατονομασία τους, η ρύθμισή τους ώστε το άτομο να μην αποφεύγει να τα βιώνει αλλά και παράλληλα να τα αντέχει.
  4. Η εκμάθηση επίλυσης προβλημάτων για τις περιπτώσεις που το άτομο δεν νιώθει ικανό να επιλύσει μόνο του.
  5. Η εκμάθηση διεκδικητικής συμπεριφοράς.
  6. Η διευκόλυνση στη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, μέσω της μάθησης κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Η φυσιολογικοποίηση του τρόπου ένταξης σε μικρότερα ή ευρύτερα κοινωνικά συστήματα.
  7. Η ενίσχυση των λειτουργικών συμπεριφορών ή η απόσβεση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών προκειμένου το άτομο να είναι ικανό να παρατηρεί, να ελέγχει και να τροποποιεί τη συμπεριφορά του.
  8. Η αλλαγή ή η αντικατάσταση δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης που συνδέονται με γενικότερα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς μη αποτελεσματικά.